Spiritual Exercises


Go to content

Main menu:


Благовіщення і Воплочення

Другий тиждень > Дитинство Ісуса > Перший день

[101] 1 ДЕНЬ ПЕРШИЙ

СПОГЛЯДАННЯ ПЕРШЕ (61)
ПРО ВОПЛОЧЕННЯ (62)

ПІСЛЯ МОЛИТВИ ПРИГОТУВАННЯ МІСТИТЬ ТРИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ТРИ ПУНКТИ ТА БЕСІДУ


2 Молитва приготування - звичайна.
---------------------------------------------

(61) Буквальний переклад - "День перший і споглядання перше" - не надто правильний і до того ж спотворює думку Ігнатія. У першому дні є ще чотири споглядання, у тому числі й Різдва (пп. 110-126).
У цій вправі і в наступній, присвяченій Різдву, Ігнатій детально пояснює, що він має на увазі під "спогляданням" (
contemplacion) - терміном, широко вживаним у "Вправах". Це другий із його способів мисленої молитви, який полягає у зосередженні уваги на особах, їхніх словах та діях; велику роль тут відведено уяві. Загалом під час споглядання ми, як правило, оглядаємо певних осіб і події, що спонукає нас до роздумів і викликає різні почуття. Оскільки цей спосіб молитви провадить до роздумів, то може виливатися у дискурсивну мислену молитву; часто так і трапляється. Утім, зазвичай, ідеться про простіший і більш чуттєвий різновид молитви, особливо придатний для споглядання євангельських сцен. Стосовно цього, див. A. Brou, Ignatian Methods, cc. 130-145; DeGuiJes, cc. 133-137, 548, 607; Tanquerey, The Spiritual Life, пп. 991, 467-468; Longridge, cc. 257-262. Таке споглядання допомагає підготуватися до того, що багато авторів із аскетичного чи містичного богослов'я називають "набутим" чи "натхненим" спогляданням, проте відрізняється від нього (див. IgnCLWS, cc. 62-63; DeGuiJes, cc. 605-609 та покажчик: "Contemplation", "Stages", "Ways").
(62) Розглянувши у вправах Першого тижня гріхопадіння Адама і його нащадків, Ігнатій переходить до наступного великого етапу в історії спасіння: Воплочення, Різдва та подальшого прихованого життя Ісуса Христа.
Тим, хто читає чи вивчає "Вправи", важливо на цьому етапі звернути увагу на структуру, що її Ігнатій надав вправам, які становлять решту Другого тижня. Створений ним текст розраховано насамперед на ідеальний випадок, себто на щирого реколектанта, який розважає про вибір стану життя під час закритих реколекцій; утім після належного пристосування цей текст можна використовувати і для осіб, яким властивий інший стан життя. У згаданому ідеальному випадку вправи, що йдуть далі, поділено на три часові періоди, які допомагають підготуватися до здійснення вибору чи прийняття рішення, що часто відбувається у певний момент третього періоду.
Перший період, під час якого здійснюються п'ять споглядань на день, складатиметься з трьох днів, присвячених спогляданням Воплочення і прихованого життя; мета цього періоду - спонукати реколектанта до все більшої чуттєвої прив'язаності до Христа у Його вбогості та смиренні. Другий період складатиметься з одного дня - четвертого. Він розпочинається коротким "Вступом до розважання про стани життя" (п. 135); далі у "Двох стягах" та "Трьох різновидах людей" (пп. 135-157) йде дискурсивна та ще одна мислена молитва. Мета цих розважань - упевнитися у налаштуванні, яке сприятиме здійсненню розважливого вибору, зокрема, у безпристрасності, яку могли послабити підступні спокуси або самообман. Третій період складається з 5-8 чи навіть 12 днів, присвячених спогляданню життя Христа і водночас муркуванням про вибір. Див. пр. 83 до п. 158.

---------------------------------------------

[102] 1 Під час першого впровадження переглядаємо історію (63) того, що споглядатимемо; при цьому слід уявити собі, як три Божі Особи споглядали простори цілого світу, переповнені людьми,
2 і, побачивши, що всі ці люди прямують до пекла, постановили у своїй вічності, що Друга Особа стане людиною (64), аби спасти людський рід.
3 І так, коли настала повнота часів, послали архангела Гавриїла до Пресвятої Діви [262].

---------------------------------------------

(63) Historia: У XVI столітті це слово означало "розповідь про минулі події та їхній опис"; різні автори часом доповнювали таку розповідь власними поясненнями чи коментарями (приміром, Covarrubias, Tesoro [1611], c, 692). Для Ігнатія воно означає "автентичне підґрунтя" євангельської оповіді, яке часом доповнюється уявними подробицями; поза тим, іноді historia - це попереднє пояснення теми, як-от подане тут у п. 102 із застосуванням уяви. Це слово може мати в Ігнатія різні відтінки, залежно від контексту.
(64) Se haga hombre: Ця сповнена благоговіння фраза, що коріниться в Євангелії від Йоана (1, 14) і трапляється в Символах віри, насправді означає, що Друга Божа Особа "стала також людиною". Перед Воплоченням ця Особа посідала Божу природу й через неї діяла. Після Воплочення Вона зберегла Божу природу, проте водночас набула людської і діяла через неї.

---------------------------------------------

[103] 1 Впровадження друге полягає у витворенні в уяві місця. Тут маємо спершу уявити собі велетенський обшир світу, заселеного численними і різноманітними народами,
2 а тоді перед нашим мисленним поглядом повинен постати дім і світлиця Пресвятої Діви у місті Назареті, що в Галилеї.

[104] Впровадження третє. Просимо про те, чого хочемо. Тут треба просити внутрішнього пізнання (65) нашого Господа, який задля нас став людиною, щоб іще сильніше Його полюбити і краще наслідувати.

---------------------------------------------

(65) "Внутрішнє пізнання" (conoscimiento interno) не обмежується чиїмись зовнішніми характеристиками, як-от віком, зростом тощо, а стосується таких речей, як шкала цінностей, погляди на сенс життя, ідеали і т. д. Воно інтимне і легко проймається любов'ю; таке пізнання влучно називають "пізнанням серця". Див. Coathalem, c. 148.

---------------------------------------------

[105] 1 Примітка. Варто зазначити, що таку ж молитву приготування і такі ж три впровадження потрібно здійснювати протягом цього і наступних тижнів, як було сказано на початку,
2 змінюючи тільки форму впроваджень відповідно до змісту споглядання.

[106] 1 Пункт перший. Окремо розглянути різних людей.
По-перше, слід побачити тих, що населяють земний обшир та вельми різняться між собою і одягом, і способом життя:
2 одні - білі, інші - чорні; одні перебувають у мирі, інші - у війнах; одні плачуть, інші сміються; одні - здорові, інші - хворі; одні народжуються, інші вмирають тощо.
3 По-друге, треба уявити собі і поміркувати про те, як три Божі Особи сидять на престолі своєї Божої Величі та споглядають увесь обшир світу й усі народи, що перебувають у великому засліпленні, і бачать, як люди помирають і прямують до пекла.
4 По-третє, маємо побачити Пресвяту Діву й ангела, який її вітає, а тоді віддатися розважанням, аби почерпнути користь із побаченого.

[107] 1 Пункт другий. Вслухатися у те, що говорять люди, які населяють земний обшир, себто послухати, як вони розмовляють, проклинають та богохульствують.
2 Подібним чином почути, як Божі Особи кажуть: "Здійснимо викуплення роду людського", - і так далі.
3 Тоді послухати, про що говорять ангел і Пресвята Діва, і насамкінець віддатися роздумам, аби почерпнути користь із їхніх слів.

[108] 1 Пункт третій. Спостерігати за вчинками людей, що живуть на земних просторах: як вони ворогують між собою, убивають, йдуть до пекла тощо.
2 Також і за діяннями Божих Осіб, які звершують пресвяте Воплочення і так далі,
3 а тоді - за тим, що роблять ангел і Пресвята Діва: як ангел виконує обов'язки посланця, а Пресвята Діва смиренно дякує Божій Величі.
4 Потім віддатися роздумам, щоби почерпнути користь із кожної дії, яку спостерігали.

[109] 1 Бесіда. Укінці провести бесіду; поміркувати про те, що маємо сказати трьом Божим Особам чи Предвічному Слову, що стало плоттю, чи Пресвятій Діві, нашій Владарці.
2 Проситимемо благодаті відповідно до того, що відчуваємо у своєму серці, аби краще наслідувати воплоченого Господа нашого і йти за Ним. Наприкінці промовляємо "Отче наш".


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu
Сайт создан в системе uCoz