Spiritual Exercises


Go to content

Main menu:


Три способи здійснення молитви

Четвертий тиждень > Воскресіння

[238] 1 ТРИ СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ (125)

ПЕРШИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ

2 Перший спосіб здійснення молитви стосується десяти заповідей, семи головних гріхів, трьох сил душі і п'яти чуттів тіла.
3 Цей спосіб молитви є радше формою (
126), методом, певною вправою, яка допоможе душі зростати й отримувати користь від вправ (127) і зробить її молитву приємною для Бога (128), ніж якимсь різновидом власне молитви (129).
---------------------------------------------
(125) Розрахований на тридцять днів основний курс Ігнатієвих вправ завершено. Далі у його книзі вміщено додатки, збірник "правил", тобто вказівок, чи приписів. Вони призначені для того, щоби приносити користь як у ситуаціях, що можуть виникати під час реколекцій, так і після виконання вправ, коли потрібно старанно застосовувати їхні плоди на практиці. Ці правила підходять не всім; їх слід розкривати відповідно до потреб і побожних прагнень кожного реколектанта (Директиви, р. 5).
Перша така добірка стосується трьох способів молитви. Крім основних способів розважання і споглядання, автор навчає також іншим способам, яких напрочуд багато. Він намагається знайти спосіб, що підходив би кожному. У п. 18 Ігнатій називає перший спосіб молитви "легкими вправами", які можна давати простим і неосвіченим людям, не готовим до виконання вправ у повному обсязі. Згадуючи про зазначені три способи у "Конституціях" (п. 649), він також говорить, що "кожен, хто має добру волю, буде для цього придатним". Утім у "Директивах" наголошується, що, хоч ці способи годяться і для початківців, вони також корисні і для тих, хто вже сягнув значного поступу (р. 37, п. 1). Детальний коментар стосовно згаданих способів див. у
Coathalem, 232-238; Директиви, р. 37.
(126)
Forum, "структурна форма": У п. 204:1,3 Ігнатій вживає forma de proceder для означення структурної форми чи моделі другого з двох основних способів мисленої молитви, які він використовує і яким навчає у своїх "Вправах". Ці два способи полягають у дискурсивному розважання, під час якого застосовують пам'ять, розум і волю (пп. 45-55), та радше чуттєве споглядання осіб, слів та дій (пп. 101-117). Тут (п. 238:3) він встановлює подібну форму чи каркс для ще одного способу (modo) та вправи (ejercicios) чи норми практичного застосування для цього способу. Слово forma - багатозначне; як наслідок, з'являлися різні варіанти його перекладу.
(127)
"Від цих вправ": Стосовно такої інтерпретації див. Calveras, Vocabulario, с. 160. Утім у довгому іспанському реченні Ігнатія ці слова можуть стосуватися і десяти заповідей та головних гріхів.
(128)
Acepta: У Вульґаті (текст V) доповнено: "для Бога". Одначе в іспанському Автографі (текст А) і в латинському тексті Р1 це слово може означати і "приємна для того, хто молиться", тобто цей спосіб робить молитву приємним досвідченням.
(129) "Власне": У цьому контексті зазначене слово видається необхідним, аби наголосити, що
forma i modo стосується, либонь, розважання з пп. 45-55 і споглядання з пп. 101-117. Див. Gueydan, Exercises, c. 143.
---------------------------------------------
[239] 1 1. Десять заповідей (130)

Насамперед потрібно зробити щось рівноцінне тому, що вказано у п'ятій примітці (
131) до Другого тижня [131], а саме: перед молитвою віднайти спокій духа, чи то сидячи, чи походжаючи туди й сюди, як вважатиметься за краще, а також замислитися над тим, куди йдемо і навіщо;
2 цієї ж вказівки [75, 131] треба дотримуватися перед застосуванням кожного із цих трьох способів молитви [250, 258].
---------------------------------------------
(130) У тексті А цей заголовок є частиною заголовка у п. 238. Ми переносимо його сюди, де він краще сприяє розумінню Ігнатієвої думки. Заповіді - перша з чотирьох тем, запропонованих у "Першому способі".
(131) В Ігнатієвому рукописі (текст А) подано
tercera adicion; це явна помилка, оскільки йдеться про п'яту примітку (quinta nota, п. 131) до Другого тижня. У цій примітці третю додаткову вказівку Першого тижня (п. 75) пристосовано до Другого тижня. Див. DalmMan, c. 136.
---------------------------------------------
[240] 1 Молитва приготування. Слід, приміром, просити у Господа Бога благодать пізнати, у чому ми згрішили супроти десяти заповідей.
2 Також треба просити благодаті і допомоги, щоб виправитися у майбутньому, а поза тим - повного розуміння заповідей, аби краще їх дотримуватися задля примноження хвали і прослави Божої Величі.

[241] 1 Відповідно до першого способу здійснення молитви, треба розважити й обміркувати, у чому ми дотримувалися першої заповіді, а в чому її порушували,
2 уділивши на ці роздуми стільки часу, скільки достатньо для того, щоб тричі промовити "Отче наш" і тричі - "Богородице Діво".
3 Якщо впродовж цього часу виявимо якісь провини, то проситимемо прощення і відпущення цих гріхів та прочитаємо "Отче наш".
4 Такого ж способу потрібно придержуватися стосовно кожної з десяти заповідей.

[242] 1
Примітка перша. Варто зазначити, що, дійшовши у своїх роздумах до заповіді, яку, зазвичай, не порушуємо, немає потреби затримуватися на ній надовго.
2 Проте, розважаючи над заповіддю, яку нерідко - часом більше, часом менше - переступаємо, треба відповідно довше чи коротше на ній затриматися, щоб усе докладно обдумати.
3 Так само чинимо і щодо головних гріхів.

[243]
Примітка друга. Переглянувши у вказаний вище спосіб усі заповіді, слід покаятися і попросити у Господа Бога благодаті і допомоги, щоб виправитися у майбутньому. Завершуємо бесідою, відповідно до змісту вправи.

[244] 1 2. Головні гріхи

2 Що стосується семи головних гріхів (
132), то після застосування зазначеної додаткової вказівки [75, 239] слід у вже вказаний вище спосіб [240] здійснити молитву приготування.
3 Єдина зміна пов'язана з тим, що там мова йшла про заповіді, яких треба дотримуватися, а тут йдеться про гріхи, яких треба уникати.
4 Зберігаються ті ж, що й у попередньому випадку, порядок і правила стосовно часу, а також бесіда.
---------------------------------------------
(132) Pecados mortales, "смертельні гріхи": див. пр. 11 до п. 18 і наведений там перелік головних гріхів. Протилежні цим гріхам чесноти - це смиренність, терпеливість, щедрість, поміркованість, чистота, любов до ближнього та старанність.
---------------------------------------------
[245] Щоб краще пізнати свої провини, пов'язані з головними гріхами, потрібно порозважати над протилежними їм чеснотами, а щоби певніше цих гріхів уникати, слід собі постановити і постаратися за допомогою святих вправ набути чеснот, протилежних цим гріхам, і в них утвердитися.

[246] 1 3. Три сили душі

2 У розважаннях про три сили (
133) душі треба дотримуватися того ж порядку та правил щодо часу, що й у роздумах про заповіді, застосовуючи відповідну додаткову вказівку [239], здійснюючи молитву приготування і проводячи бесіду [240-243].

[247] 1 4. П'ять чуттів тіла

2 Що стосується п'яти чуттів тіла, то тут зберігається той же порядок, змінюється тільки тема.

[248] 1
Примітка. Якщо прагнемо наслідувати Господа нашого Ісуса Христа у застосуванні своїх чуттів, слід у молитві приготування довіритися Божій Величі, а тоді розглянути кожне чуття, в кінці промовляючи "Богородице Діво" або "Отче наш".
2 Якщо ж хочемо у застосуванні чуттів наслідувати Пресвяту Діву, то треба довіритися їй у молитві приготування й опісля розглянути кожне чуття, промовляючи на завершення "Богородице Діво".

[249] ДРУГИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ
ПОЛЯГАЄ У СПОГЛЯДАННІ СЕНСУ КОЖНОГО СЛОВА МОЛИТВИ

[250]
Додаткова вказівка, застосована у першому способі [239], зберігається і в другому.

[251]
Молитва приготування узгоджується з особою, до якої її звернено.

[252] 1
Другий спосіб здійснення молитви (134) полягає у наступному. Стоячи навколішках або сидячи, залежно від того, яке положення вважається зручнішим і побожнішим, та заплющивши очі або спрямувавши погляд в одну точку, промовити слово "Отче"
2 і розмірковувати над цим словом стільки часу, скільки потрібно для того, щоб осягнути властиві йому значення та порівняння, відчуття та втіху.
3 Так само .слід чинити з кожним словом із "Отче наш" чи іншої молитви, для здійснення якої оберемо цей спосіб
---------------------------------------------
(133) Сили: властивості пам'яті, розуму і волі. як у пп. 45-52.
(134) Другий спосіб нагадує давню традицію "молитовного читання" (
lectio divina), про яку пише у своєму "Уставі" (р. 48) св. Бенедикт. Стосовно lectio divina див. D.M.Stanley, The Exercises with... St. John, cc. 311-327.
---------------------------------------------
[253] Правило перше. Протягом години пройти у зазначений спосіб цілу Господню молитву, а наприкінці промовити вголос чи подумки "Богородице Діво", "Вірую", "Душе Христова" та "Радуйся, Царице".

[254] 1
Правило друге. Якщо, споглядаючи Господню молитву, хтось знайде в одному чи двох словах матеріял для розважання, смак і втіху,
2 то не варто намагатися йти далі, хоч би й цілу годину довелося присвятити цим словам; коли ж відведений на споглядання час добіжить кінця, треба прочитати решту молитви у звичний спосіб.

[255] 1
Правило третє. Якщо хтось, затримавшись на одному чи двох словах "Отче наш" на цілу годину, захоче повернутися до цієї молитви в інший день, то треба промовити вже обмірковане слово чи слова у звичайний спосіб,
2 а тоді знову заглибитися у розважання, починаючи з наступного слова, у спосіб, поданий у другому правилі.

[256]
Примітка перша. Треба зауважити, що, закінчивши Господню молитву протягом одного чи кількох днів, слід у той же спосіб розглянути "Богородице Діво" й інші молитви, щоби постійно впродовж певного часу займатися однією з них.

[257]
Примітка друга. Закінчивши молитву, потрібно звернутися до особи, якій її адресовано, і попросити чеснот або ласк, у яких відчуваємо найбільшу потребу.


[258] 1 ТРЕТІЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛИТВИ
ПОЛЯГАЄ У ПРОМОВЛЯННІ МОЛИТВИ ВІДПОВІДНО ДО РИТМУ ДИХАННЯ

2 Слід дотримуватися тієї ж
додаткової вказівки, яку застосовано у першому і другому способах [239, 250].
3
Молитва приготування - та ж, що й у другому способі [251].
4
Третій спосіб здійснення молитви полягає у наступному: молитися треба подумки відповідно до ритму дихання; слова "Отче наш" чи якоїсь іншої молитви промовляємо по одному між двома вдиханнями,
5 особливу увагу звертаючи в цей час чи то на значення слова, чи на особу, до якої звертаємося, чи на свою нікчемність, чи на різницю між величчю тієї особи та власною нікчемністю.
6 У такий спосіб і згідно з таким правилом слід прочитати "Отче наш"; інші ж молитви - "Богородице Діво", "Душе Христова", "Вірую", "Радуйся, Царице" - промовити як звичайно (
135).
---------------------------------------------
(135) Варто зазначити, що Ігнатіїв спосіб молитви відповідно до певного ритму вельми подібний до "Ісусової молитви", яку (щоправда, у дещо відмінних формулюваннях) практикували і поширювали, зокрема, грецькі Отці, як-от: Діядох Фотікійський († до 486), Ісихій Єрусалимський, св. Йоан Ліствичник († 649) та інші. Коротку формулу (як-от: "Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене") промовляли з кожним подихом. сприяючи таким чином зануренню у Божу присутність. Задокументовану історію поширення цієї молитви, яка була надзвичайно популярною у XVI ст. (апогею ця популярність сягнула XVII ст.) див. у I. Hausherr, The Name of Jesus (Kalamazoo, 1978), cc. 241-347. Особливо цікавими є цитати зі св. Франциска Ксаверія (с. 343) і генерала єзуїтів Клавдіо Аквавіви (с. 334). Див. також Westminster Dictionary of Christian Spirituality, c. 223; NCathEnc, 7:971; DSpir 8: cтю 1126-1150.
---------------------------------------------
[259] Правило перше. Коли в інший день чи в інший час [того ж дня] хтось забажає знову так помолитися, то слід промовити "Богородице Діво" у цей спосіб, решту ж молитов - у звичайний; поступово потрібно пройти таким чином й інші молитви.

[260]
Правило друге. Якщо комусь захочеться молитися у викладений вище ритмічний спосіб [258] довше, то можна відповідно до нього прочитати всі згадані вище молитви або деякі з них.Back to content | Back to main menu
Сайт создан в системе uCoz